Kniha: Respektovat a být respektován

Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová:

Ukázka:

…Poslušné dítě může být zbožným přáním i pýchou řady nepoučených rodičů. Když se pak takové dítě třeba „ chytne party“, nešťastní rodiče často říkávají: „ Vždyť to byl takový hodný, poslušný chlapec ( poslušná dívka)…. Vlastně se nic nezměnilo. Jsou stále poslušní. Jenže teď poslouchají někoho jiného.…Kdykoliv vyžadujeme od dětí poslušnost, učíme je vlastně nepřijímat zodpovědnost za své jednání.…Žádoucím protipólem poslušnosti není neposlušnost ani „ dělat si, co chci“ . Je to zodpovědnost, která se nepodřizuje druhé osobě (autoritě), ale řídí se správností věcí, zvnitřněnými hodnotami. Je velký rozdíl mezi „ řídit se něčím“ a podřídit se někomu“. Prubířským kamenem  výchovy je to, jak se děti chovají v naší nepřítomnosti.

 

Časopis: Klobouk na pařezu

Dobrosrdečný nepravidelník pro všechny, co se rádi radují.

Spižírna neboli Redakce: Lucie Čapková, Lenka Rojíková a Vilma  Kollmanová

 

výlety

Regionální muzeum a galerie v Jičně –Muzeum hry  http://www.muzeumhry.cz

webové stránky

HRY:

Kris kros: http://www.hry.cz/kris-kros

Slovní fotbal: http://www.hry.cz/slovni-fotbal/

http://www.logickehry.cz/slovni-fotbal.html

Šachy: http://www.hry.cz/sachy

Pexeso: http://www.hry.cz/pexeso/

Sudoku: http://www.hry.cz/sudoku

Dáma: http://www.hry.cz/dama/

ŠKOLA:

čeština

počáteční slabika: http://skolicka6.sweb.cz/CTEMESLABIKY/HLEDAMESLABIKY9.htm

druhy vět: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/cirkus.htm

slova protikladná: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SLOVA%20PROTIKLADNA.htm

tvrdé a měkké souhlásky: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SOUHLASKY1.htm

slovní druhy: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SLOVNI%20DRUHY.htm

věta jednoduchá a souvětí: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/VETA%20JEDNODUCHA-SOUVETI.htm

pravopisná cvičení: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/PRAVOPISNA%20CVICENI-a.htm

vyjmenovaná slova: http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/testy—vyjmenovana-slova—slunicka

mě/ mně: http://skolicka6.sweb.cz/PRIDAVNA%20JMENA/ZAJMENA13.htm

přísloví: http://www.pripravy.estranky.cz/fotoalbum/03-materialy-do-vyuky/prislovi/1997

ú/ů: http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=24

vyjmenovaná slova: http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=1

y /i v koncovkách podstatných jmen: http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=10

y/ i v koncovkách přídavných jmen: http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=15

y /i v koncovkách příčestí minulého http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=19

vyjmenovaná slova, shoda přís. S podmětem, zdvojené souhlásky, velká písmena a další: http://www.ocestine.cz/testy/

souhrnná cvičení pravopisu http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=21

testy podle ročníku: http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj.html

diktáty: http://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/

pády, skloňování atd.: http://www.mojecestina.cz/

osmisměrky, křížovky: http://www.lusk.cz/seznam_tajenka.php?id=5

výroba vlastních komiksů: http://avenscorner.com/flashgamepage.aspx?gameurl=comic/comic&title=Free%20Preschool%20Online%20Games%20-%20Create%20Your%20Own%20Cartoon%20Strip!

matematika

http://pertoldova.webzdarma.cz/vyuka/matematika/zaci/mat01.htm

http://www.naucsepocitat.cz/

velká násobilka: http://matematika.hrou.cz/velka-nasobilka.php

zaokrouhlování: http://pomucky.ic.cz/matematika/zaokrouhlovani1.htm

nerovnice: http://pomucky.ic.cz/matematika/porovnani_cisel2.htm

porovnávání čísel do milionu: http://pomucky.ic.cz/matematika/porovnani_cisel1.htm

číselné řady (přidávání číslo o 3000 většího apod.): http://pomucky.ic.cz/matematika/posloupnost_cisel1.htm

řazení čísel podle velikosti: http://pomucky.ic.cz/matematika/posloupnost_cisel2.htm

číslo o 1 větší nebo menší (o 10, o 100 atd.): http://pomucky.ic.cz/matematika/zapis_cisel_tab1.htm

párování čísla vyjádřeného číslicemi a slovně: http://pomucky.ic.cz/matematika/zapis_cisel1.htm

číselné řády: http://pomucky.ic.cz/matematika/rozklad_cisel1.htm

testy: http://matematika.okhelp.cz/zakladni-skola/index.php

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat.html

násobení na čas: http://hav.cz/nasobilka/index.htm

desetinná čísla: http://skolicka6.sweb.cz/MADAGASKAR/MADAGASKAR.htm

pro 1. a 2. třídu: http://www.naucsepocitat.cz/

zlomky, procenta a desetinná čísla: http://www.ictgames.com/equivalence.html

stránky v angličině: http://www.ixl.com/promo?partner=google&phrase=Display%20-%20Managed%20Text%20Ads%20-%20Homeschooling&gclid=CI6tp4md86wCFUVJ3godwjfE-Q

hry: http://www.ictgames.com/resources.html

http://matematika.hrou.cz/

tangramy: http://www.bosounohou.cz/tangram/?c=1

+,-,X,: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/KOCICKY1.htm

Veličiny a převody jednotek: http://www.jednotky.cz/

http://www.converter.cz/

angličtina

http://pertoldova.webzdarma.cz/vyuka/anglictina/zaci/angl01.htm

http://www.learningchocolate.com/

http://www.oxfordowl.co.uk/Library/Index/?AgeGroup=1&Book=eBooks

procházení bludištěm podle poslechu: http://www.oup.com/elt/global/products/i-spy/games/hex5_animals.swf

AJ pro děti: http://www.jazyky-online.info/anglictina/deti.php

http://englishflashgames.blogspot.com/2008/06/animals-memory-game.html

krátké příběhy: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories

http://www.agendaweb.org/

http://www.helpforenglish.cz/

http://tutpup.com/

http://locika.wikispaces.com/easy+english

slovník výslovnosti: http://dictionary.reference.com/browse/black

http://www.starfall.com/ – hry v angličtině (více je tam toho pro děti učící se číst)

http://www.poissonrouge.com/ – kliknout na hrad + anglickou/americkou vlajku- procvičování slovíček z různých oborů

http://www2.scholastic.com/browse/learn.jsp -čtení v angličtině

http://www.bbc.co.uk/schools/ks1bitesize/literacy/– hry v angličtině

http://www.marks-english-school.com/games.html

http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/

http://www.anglictina-hrou.cz/ – angličtina pro nejmenší

http://alice.pandorabots.com/ – možnost chatování s anglickými roboty¨

http://www.jazykyinteraktivne.cz/predmety/anglicky-jazyk/?grade – angličtina (a další jazyky) interaktivně

http://www.enchantedlearning.com/alphabet/missingletter/holiday.shtml děti doplňují anglická slova k obrázkům

http://helpforenglish.cz/

http://www.jazyky-online.info/anglictina/deti.php

http://www.tea-learning.cz/testy/index/5150

projektová výuka

historie

Pravěk (různé pohledy):

http://www.tvarpraveku.wz.cz/

http://www.iabrno.cz/agalerie/pavlov.htm

http://www.antroparkbaby.wz.cz/magdal.htm

http://www.mommo.hu/media/Altamera_Cavebarlangi_festmenyek

http://www.mamuti.cz/experimenty/kamen.aspx

http://www.isarno.com/fotogalerie/

http://www.archeologie.webzdarma.cz/Ceske_lokality.html

http://www.archeologicke.misto.cz/vyzkumy/prehled.htm

http://www.villanova.cz/

http://www.slovane.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=118&stromhlmenu=118

http://www.memento.junweb.cz/ – kreacionistický pohled Pavla Kábrta

http://www.isarno.com/kalendar/ – keltové na našem území

http://www.boii.cz/01-uvodni-stranka/index.php – keltové na našem území

http://www.fenomen.cz/kelt_hist.htm – keltové na našem území

Raný středověk (u nás):

http://cea.livinghistory.cz/

www.slovane.cz

Česká historie:

http://cr.ic.cz/index.php?clanek=ls&

http://malotridka.ic.cz/galleries/historie-v-obrazech/

http://vlastiveda.ic.cz/

Světová historie:

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/index.php

http://civilizace.mysteria.cz/view.php?cisloclanku=2004110201

http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/

příroda

http://www.priroda.cz/

http://www.prirodainfo.cz/zvuky.php?cislo=124.00 – zvuky zvířat

Astronomie:

http://www.kidsastronomy.com/

http://planety.astro.cz/soustava/1861-planety-slunecni-soustavy

http://www.solarsystemscope.com/ – interaktivní model sluneční soustavy

Botanika:

http://botanika.wendys.cz/

http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie_formular.php?lng=cz#flower – klíč k určování rostlin

http://mirda2.atlasweb.cz/byliny.htm

Geologie:

http://www.ig.cas.cz/cz/o-nas/popularizace/geopark-sporilov/

http://atlas.horniny.sci.muni.cz/ – multimediální atlas hornin

http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineraly.html . přehled minerálů

Les, lesnictví:

http://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-pedagogika/nejen-pro-deti – on-line vzdělávací počítačová hra

http://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/les-ve-skole-skola-v-lese/materialy-do-vyuky – pracovní listy na téma les

http://cevv-uk-pedf.blog.cz/1002/specificke-poruchy-uceni-a-chovani-oko133245

http://www.rezekvitek.cz/index.php?

http://www.jihoceske-trideni.cz/skoly-hry/index.html

http://www.priroda.cz/
http://lesveskole.terezanet.cz/inspiracni-noviny.html – inspirace s možností stažení ukázkových pracovních listů

http://www.learn-energy.net/education/kidscorner/cs/u11/games.htm – materiály a hry k ekologické výchově

http://www.pampeliska.eu/index.php?p=hry&site=default

člověk

http://www.mamezelenou.cz/

zeměpis

http://vitejtenazemi.cenia.cz/hry/

města  ČR i celého světa: http://geography.okhelp.cz/czech/index.php

http://www.worldatlas.com/webimage/testmaps/maps.htm – v angličtině
http://www.yourchildlearns.com/megamaps.htm – v angličtině

http://pepinator.tym.cz/online/zemepis/ceska-republika/poloha-mest.php -hledej polohu českých měst

http://samgine.com/globetrotter-xl/ – hledej polohu světových měst

http://vlastiveda.ic.cz/

http://www.pruvodce.com/hrady_zamky_pamatky/mapa.php3 – průvodce po ČR- hrady, zámky, památky

http://cp.c-ij.com/en/contents/3154/st-basil/index.html – papírové modely všeho možného, nejen zajímavých světových staveb

http://www.afrodita.name/hrajete-online-hru-871-evropa.html – přiřazování jednotlivých obrysů států do slepé mapy Evropy.

http://www.afrodita.name/hrajete-online-hru-880-geography-europe.html – Přiřazování názvů států do mapy Evropy

http://www.sheppardsoftware.com/Geography.htm

http://www.virtualtravel.cz/egypt/pyramidy-v-gize/u-sfingy.html

http://vitejtenazemi.cenia.cz/hry/voda/reky1/index.html

http://www.nejvetsimesta.cz/zemepisne-hry/

http://zemepisnyvirtuos.sweb.cz/

http://www.zemepis.com/

ostatní

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://okhelp.cz/

objevy a vynálezy: http://www.texasrangers.cz/trc-cz/patents/patents.htm

vynálezci http://www.techmania.cz/edutorium/art_vedci.php

české vynálezy: http://vlastenci.cz/c/vynalezy1.php

seznam vynálezů  19. století: http://www.freewebs.com/vynalezy/

zajímavosti přírody: http://ideje.cz/cz/clanky/planeta-priroda

pohádky: http://www.jablko.cz/cz/Rubrika_pohad.htm

zajímavosti: http://www.jablko.cz/cz/Rubrika_zajim.htm

města Evropy: http://www.nejvetsimesta.cz/zemepisne-hry/

města jednotlivých států: http://geography.okhelp.cz/czech/index.php

http://zemepis.com/

fyzika:

http://www.1zsfm.cz/pro-zpestreni-vyuky

http://pertoldova.webzdarma.cz/vyuka/prvedy/prvedy01.htm

http://www2.ntm.cz/projekty/muzejni-pedagogika/?page=3

http://www.jednotky.cz/

http://fyzmatik.pise.cz/archiv/

http://www.arvindguptatoys.com/toys.html – moc hezké stránky se spoustou nápadů, jak si snadno vyrobit z dostupných materiálů různé hračky, často s fyzikální tematikou.

http://www.sciencetoymaker.org/ – návody na výrobu fyzikálních hraček

http://www.physicsgames.net/ – fyzikální PC hry

http://www.fyzikahrou.cz/fyzika/jednoduche-pokusy/hrajeme-si-s-magnety – fyzika a matematika hrou, pokusy

http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/Uvod.html materiály k výuce fyziky

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/Tvorive_pokusohrani – tipy zábavné pokusy

http://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/173329-jak-si-vyrobit-presne-slunecni-hodiny-na-dum-ci-zahradu.html– jak si vyrobit sluneční hodiny

http://360vr.com/2011/06/22-discovery-flight-deck-opf_6236/index.html – kabina raketoplánu

http://www.pripravy.estranky.cz/

standard for skillfullness also technologies are powerful facial foundation to get cheap vapes-pen.com. replicachristiandiorwatches.com would be the hottest and also the newest style within our online website. purchase new ylfactoryrolex.com.