Základní škola je vedená jako domácí škola. (Tento školní rok usilujeme o její registraci.) Hlavní sídlo školy je prozatím v rodinném domku na Harcově v chráněné krajinné oblasti nedaleko MŠ září. Děti tráví hodně času v přírodě. Často jsou v lese. Navštěvují horolezeckou stěnu, solnou jeskyni a tělocvičnu. Cvičí jógu.

Metody výuky vyšly z Montessori pedagogiky a následně byly ještě inspirovány knihami (Vychováváme děti a rosteme s nimi od Naimi Aldort , Summerhill od A.S. Neill, Respektovat a být respektován od Pavla Kopřivy a Jany Nováčkové) a především dětmi- jež naší školu navštěvují. Děti pracují svým tempem, učí se plánovat si výuku. Většina učiva je názorná. Žáci na nové věci přicházejí vlastně sami. Jsme škola otevřená novým názorům, která se snaží vychovávat osobnosti. Jako hlavní je pro nás svoboda člověka, jejíž velká část je zakořeněna v zodpovědnosti. Dítě je zodpovědné za své chování, svědomí a za své vědomosti. V čele třídy není autorita, ale velký kamarád, který vede (nebo vlastně nastavuje zrcadlo). Vysvětluje, jak jeho chování může působit na ostatní, jaké jsou následky. Učitel v žádném případě na děti nekřičí, nehodnotí je (popisuje pouze situace), nenálepkuje a neuráží.

Nyní máme 5 žáků :

1 chlapec – 4. Třída
2 chlapci – 3. Třída
1 chlapec – 2. Třída
1 dívka – 2. Třída
Toto rozdělení je pouze orientační, vzhledem k systému práce, se každý z dětí učí svým tempem.