Rády bychom naši školu prezentovaly jako svobodnou. Bohužel je pojem svobodná škola spojován s volným přístupem ke vzdělání (dítě nemusí nic dělat).

V naší škole to tak není, děti se „normálně učí“, svoboda je u nás chápána tak, že „učíme“ dítě svobodně myslet a být zodpovědný sám za sebe a nezávislý na autoritách.

Velký důraz je kladen na „osobnost učitele“, který je přátelský, vstřícný, důsledný a především se neustále osobnostně rozvíjí. Základní škola je vedena jako domácí vzdělávání. Inspirujeme se především dětmi, jež naši školu navštěvují. Děti do učení netlačíme, pouze jim otevíráme dveře ke vzdělání. Pak už je na nic jak daleko se po téhle cestě vydají. U nás nejsou známkovány ani jinak hodnoceny či srovnávány. Pracují svým tempem, učí se samy plánovat svůj čas. Na hodně učiva mají k dispozici spoustu názorných pomůcek. Jsme otevřeny novým myšlenkám a názorům, vychováváme osobnosti. Nejdůležitější je pro nás svoboda člověka, která  však nemůže fungovat ani existovat bez zodpovědnosti.

Dítě u nás společně se svobodou přijímá i zodpovědnost za své chování a vědomosti. Vážíme si vzdělání, ale více pozornosti věnujeme emoční inteligenci.