Září

Seznamovací procházka do ZOO. Podíváme se společně na Zebru Kora, kterou naše školka sponzoruje.

Organizační a seznamovací schůzka s rodiči v MŠ

 

Říjen

Exkurze knihovna, Drakiáda na louce v Ruprechticích, zastávka…

 

Listopad

Lampiónový pochod

Podzimní slavnost s MŠ září

 

Prosinec

Vánoční besídka v MŠ září

 

Leden

IQ park – lektorský program „Lidské smysly“. Hrátky se zrakem, sluchem, hmatem, čichem a chutí. Cena 50,- Kč.

 

Únor

Návštěva muzea

Návštěva radnice

 

Březen

Návštěva botanické zahrady

 

Duben

Jarní slavnost s MŠ září v kulturním centrum Vratislavice 10/10/10

Velikonoční pohádka v Babylonu

ZOO trhy – projekt „zasponzorujme zvířátko“. Děti prodávají vlastní výrobky. Z výtěžku se vybere zvířátko, kterému se přispěje na jídlo na jeden celý rok.

Bambiriáda – děti z MŠ září zahrají pohádku

 

Květen

ZOO Liberec, předání sponzorského daru zvířátku + prohlídka ZOO

Exkurze tramvajového depa

Silniční bezpečnost – zážitkový program dopravní výchovy

Návštěva statku se zvířátky

 

Červen

Exkurze hasičské stanice Liberec, Šumavská ul.

Návštěva ekologického centra Střevlík

Celodenní výlet

Plavba za prázdninovým dobrodružstvím

 

Další akce:

Návštěva solné jeskyně vždy 1x týdně

Pravidelné pohádky v Babylonu Lunaparku

Během roku s dětmi dle programu navštívíme představení naivního divadlo a kina

 
Kudyznudy.cz - tipy na výlet