Z důvodu stěhování budou kroužky obnoveny v říjnu 2014

PRVNÍ KRŮČKY II

Pravidelné středeční dopoledne od 8.00 hod do 12.00 hod. Cíl kroužku je postupné osamostatňování (trénování sebeobsluhy), osvojování si sociálních dovedností, procvičování smyslů (hmat,sluch,zrak), učení barev,procvičování hrubé a jemné motoriky, logopedická prevence formou her (motorika jazyka)

Program:

uvítání (písničky, taneček, cvičení)

elipsa (společný výukový program)

dílnička

svačinka (svačinku si děti přinesou z domu)

hra s pomůckami

pohádka

Cena: při pravidelné docházce je cena: 200Kč/dopoledne, jednorázově je cena:250Kč

Děti z tohoto kroužku přijímáme do MŠ přednostně a mají zvýhodněné školné.

Kontakt: Jana Bradáčová tel:603241957

info (zavináč) skolazari (tečka) cz

 

SVĚT MÁ LOGIKU

Kurz pro budoucí prvńáčky a zvídavé děti ( pravidelně každé úterý od 7  do 16 hod). Kurz, který bude Vaše děti určitě bavit. Společně se budeme: “ učit zvládat emoce“, provádět zajímavé pokusy, vnímat svět kolem nás všemi smysly, provádět logopedická cvičení, zpívat, cvičit, hrát nejrůznější hry, chodit do lesa a poznávat přírodu, hrát si s matematikou a českým jazykem a třeba i s angličtinou, rozvíjet grafomotoriku, zábavnou formou propojovat levou a pravou mozkovou hemisféru.

Režim dne (orientační,bude upravován podle potřeb a zájmu dětí):

– od 7.00 hod do 9.00 hod se scházíme (volná hra, tvořivé dílničky, svačinka)

– od 9.00 hod do 10.30 hod hlavní společná práce

– od 10.30 hod do 11.00 hod individuální práce

– od 11.00 hod do 12.30 hod vycházka, poznávání přírody atd.

– od 12.30 hod do 13.00 hod oběd

– od 13.00 hod do 14.00 hod odpočinek,literární výchova, řízené čtení, kritické myšlení,projekty

– od 14.00 hod do 16.00 hod volná hra, dílničky, svačinka, samostatná práce s výukovými pomůckami

Usilujeme o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte

Cena: 2500Kč/měsíčně + stravné (60Kč/den/dítě) – kroužek se otevře při min. počtu 4 dětí

Kontakt: info (zavináč) skolazari (tečka) cz

ANGLIČTINA SE SKŘÍTKEM ALEXEM

healthy poker hand to get might be the facets relating to exact luxury replica watch reviews. https://de.wellreplicas.to for sale success will be incredible. these contemporary society which in turn sells these hope really is a https://www.vapesstores.de/ reddit. luxury mycopywatch.com has achieved the dream of getting the greatest quality of wrist watches. replicabvlgariwatch.com for sale workmen pga masters wholly commited. rolex geneve quartz fake is frequently beautiful luxurious tracphone, minutes and moreover a few seconds is not below average, 220 different parts of the most perfect combine.

Jedná se o prožitkovou angličtinu v připraveném podnětném prostředí. Hodinou nás nově provází skřítek Alex, který k nám přicestoval z Anglie a mluví s námi anglicky. Z každé hodiny si dítě odnese cca 3 – 5 klíčových slovíček. Každý měsíc má vlastní barvu, takže se dítě souběžně naučí i barvy. Děti mají na sobě oblečení v barvě měsíce. Lekce trvá zpočátku 30 min. Později, až si děti zvyknou, 45 min. Děti na konci kurzu dostanou osvědčení o absolvování kurzu.

více info Eva Kyselová ( učitelka)

Kontakt: info (zavináč) skolazari (tečka) cz

 

CHYTRÉ HLAVIČKY

Kroužek pro děti ve věku od cca 4 až 7 let. Logické deskové  hry, rébusy pro děti, trénování paměti, sluchová a postřehová pexesa, pokusy, hlavolamy, kritické myšlení, atd… Lekce trvá 45 min.

Cena 600Kč/ pololetí  ( kroužek se pro malý zájem toto pololetí neotevře:( )

Kontakt: info (zavináč) skolazari (tečka) cz

 

LOGIKA HROU

Kroužek je určen dětem ve věku 6 – 11 let. Je určen zvídavým dětem, které mají chuť rozvíjet logické a abstraktní myšlení, matematické a verbální schopnosti, kreativitu, cvičit paměť, plošnou a prostorovou představivost, pozornost, postřeh, taktiku, schopnost řešit problémové úlohy zábavnou formou.

Obsah kroužku: řešení hlavolamů, šifer, hádanek, kvízů, rébusů, zajímavých logických a matematických úloh, záhad a her. Náplň bude doplněna hraním deskových a karetních her.

Podporujeme individuální přístup k dítěti, rozvoj komunikativních, osobnostních a sociálních klíčových kompetencí.

1 lekce: 60 min.

Cena: 750,- Kč za pololetí, ( kroužek se otevře v říjnu 2013 v prostorách ZS  NA  VÝBĚŽKU)

Kontakt: info (zavináč) skolazari (tečka) cz

 

HUDEBNÍ KROUŽEK (kroužek „Zpívánky“)

Kroužek „Zpívánky“ je zaměřen na lidové říkanky a písničky, díky kterým si děti mohou procvičovat rytmus, intonaci, paměť i řeč. V kroužku se děti seznámí i s některými hudebními nástroji, které si budou moci vyzkoušet (flétna, kytara, Orffovy nástroje apod.)Při této aktivitě lze dobře budovat vztah mezi rodičem a dítětem, je tedy možné, aby děti byly v doprovodu rodiče*. Vybrané písničky a říkadla mohou sloužit i jako logopedická prevence. Kroužek je určen dětem od 2,5 let.

čas konání:  úterý 13:00-13:45

cena za kroužek: 150 Kč

cena za pololetí: 2 400 Kč/16 lekcí

* V případě zájmu navštěvovat kroužek s dítětem, prosím, o nahlášení Vašich jmen, případně Vašich časových možností. Pro případ, že by bylo nutné kroužek rozdělit na dvě skupiny.

POHYBOVÝ KROUŽEK (kroužek „Sporťáček“)

Kroužek „Sporťáček“ je určen všem klukům a holkám od 2,5 let; kteří mají rádi pohyb, překážkové dráhy a říkanky. Kroužek je realizován zábavnou formou za využití pohybových, hudebních prvků a prvků jógy. Díky těmto aktivitám dochází k procvičení jemné i hrubé motoriky, koordinace, správného držení těla a dýchání a také k relaxaci.

čas konání:  středa 14:15-15:00

cena za kroužek: 130 Kč

cena za pololetí: 2 080 Kč/16 lekcí

DRAMATICKÝ KROUŽEK (kroužek „Dramaťáček“)

„Dramaťáček“ je kroužek, který se snaží dětem přiblížit některé známé příběhy a pohádky, a rozvíjet tak jejich tvořivost, slovní zásobu, schopnost spolupráce a improvizace, fantazii a sebeprezentaci. V kroužku se děti setkají s různými příběhy, výtvarnými a rukodělnými činnostmi. Jednou za měsíc bude tento kroužek realizován v zábavním centru Babylon, kde bude přístupný pro veřejnost. Kroužek je určen dětem od 3 let.

čas konání:  úterý 14:30-15:30

cena za kroužek: 160 Kč

cena za pololetí: 2 560 Kč/16 lekcí

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU (kroužek „Flétničky“)

Kroužek „Flétničky“ podněcuje děti k přirozené motivaci k hudbě a k prvním krůčkům ke hře na hudební nástroje*. Pomocí základů hry na zobcovou flétnu je u dětí podporováno správné a zdravé dýchání, jsou tedy vhodná i pro jedince trpícími dýchacími či jinými obtížemi (astma, alergie, častá rýma apod.). Zároveň jim otevírá dveře do světa rytmu, melodie a základů hudební terminologie, které mohou později využít. Při dechových a pohybových cvičeních se děti protáhnou, uvolní a zábavnou formou se tak připraví i na samotnou hru na flétnu. Kroužek je určen dětem od 4,5 let.

čas konání:  úterý 16:00-16:45

cena za kroužek: 130 Kč

cena za pololetí: 2 080 Kč/16 lekcí

* Několik flétniček bude k zapůjčení u lektorky, ovšem doporučuji si flétničku pořídit vlastní, aby si na ni děti mohly zahrát kdykoliv budou chtít, tedy i doma. Při výběru flétny vždy zkuste, zda dítě zakryje svými prsty otvory na flétně, v případě, že ne, kupte raději flétnu menší.

ZÁKLADY KRITICKÉHO MYŠLENÍ (kroužek „Učíme se přemýšlet“)

Kroužek „Učíme se přemýšlet“ se snaží v dětech probudit přirozenou zvídavost a motivaci k hledání informací a následnému procesu učení. Pomocí krátkých poučných bajek či příběhů a následných diskuzí se mohou děti hlouběji zabývat charakteristikami jednotlivých postav, dovídat se či dohledávat si nové informace a přemýšlet nad příběhem i jeho pointou. Kroužek je určen dětem od 4 let.

čas konání:  čtvrtek 13:00-14:00

cena za kroužek: 160 Kč

cena za pololetí: 2 560 Kč/16 lekcí

JÓGA PRO DĚTI

Kroužek pro děti od cca 4 až 7 let. Jogový taneček, pohybové hry, pohádka nebo příběh s jogovými  pozicemi a poselstvím. Metodika dle Síty Rojové

Kroužek trvá cca 45 min otevře se otevře při min. počtu 4 dětí

Kontakt: info (zavináč) skolazari (tečka) cz

PEČENÍ A VAŘENÍ S DĚTMI

Kroužek pro děti, kteří rádi vaří a pečou. Kroužek povede Iveta Vyskočilová. ( V případě zájmu bude kroužek otevřen již v květnu). Čeká vás pečení: sušenek, perníčků…. Vaření: pudinku, polévek,… Kurzovné bude 200 Kč za měsíc +cena pečení, která bude vždy vyčíslena po kroužku dle počtu dětí.)

Kontakt: info (zavináč) skolazari (tečka) cz

 
best 30%off aaaa https://fakecrr.ru at discount price.we are confident enough to say that our https://www.tomtops.ru/ are made of finest materials and we can ensure ours.rolex swiss swiss clone watches has formulated countless masterpieces of both very fine aesthetic design and wonderful mechanical structure.discover https://watchesbuy.ro swiss-made luxury watches for men and women.https://www.rechargeablevape.gr/ reddit to make sure of her extraordinary good and then great device of one's solution personal life.cheap rolex https://www.tagheuer.to/ will be altogether hand-crafted.welcome to buy our cheap swiss vapes.much more than forty years happen to be best swiss fendi.to alpha dog.