Z důvodu stěhování budou kroužky obnoveny v říjnu 2014

První krůčky I.

Kroužek pro děti od 2 do 4 let s rodiči

Náplň:Pochopení dětských potřeb, citlivá pomoc při hledání dětské osobnosti, porozumění, láska a respektující partnerský přístup, upevňování přátelského vztahu mezi rodičem a dítětem… písničky, básničky, cvičení, připravené prostředí, podmětné pomůcky  ( především praktického života, umění postarat se o sebe a okolí), svět skřítků……..

Kurz probíhá jednou týdně hodinu a půl. Respektujeme individualitu dítěte.

Cena: 3 000 Kč/pololetí ( od září 2013)

 

Svět má logiku

pro děti od 3 do 7 let s rodiči

Náplň: Kurz navazuje (nemusí) na První krůčkyI.. Je zaměřený na starší děti. Krom přístupu, který je stejný,  se můžete těšit na pokusy, řešení záhad a základy českého jazyka, matematiky, zeměpisu atd… Nově s vámi budou pracovat i skřítci .. Určitě se máte na co těšit.

Respektující partnerský přístup k dětem, básničky, písničky, speciální pomůcky, základy českého jazyka, matematiky, kosmická výchova.

Tento kurz je velkým přínosem i pro rodiče. Dítě staví do role partnera, který společně s rodičem objevuje své vlastnosti, zlepšuje schopnosti a poznává svět kolem nás se všemi jeho zákonitostmi.

Kurz probíhá jednou týdně 2 hodiny.

Cena: 3 500 Kč/pololetí ( od září 2013)

 

Společné tvoření děti a maminek

Pro děti a maminky, které se chtějí  užít společné tvoření (každý čtvrtek odoledne)  .Tento kroužek pro vás připravuje Iveta Vyskočilová.

Cena za měsíc je 100 Kč + cena nákladů každé dílničky.

Inspirováno Ámosem.

Lesohrátky

Kroužek pro děti cca 2 až  cca 7 let. Kroužek vycházející z lesní pedagogiky. Společně s dětmi se budeme navracet k přírodě a prožívat ji všemi smysly. (oblečení a obuv vhodné na pobyt v přírodě)

každé pondělí od 15:30 do 17:00. Sraz u Restaurace U Potůčku v Harcově.( od října 2013)

Na začátku lekce přivítání, říkanky s pohybem, povíme si co bude hlavní náplní lekce.

Následuje hlavní program – stopované, hledání pobytových značek zvířat, stopy zvířátek, sbírání kamínků, listů, lesních plodů a následná práce s těmito přírodninami, stavění domečků, výroba a tvoření z přírodnin, hry zaměřené na vnímání přírody všemi smysly. 

Veškerá činnost je doplněná informacemi o lese, přírodě, stromech a lesních zvířátkách.

Pak zařadíme nějakou pohybovou hru – různé druhy honiček, vlk a ovečky, molekuly …

Nakonec se rozloučíme společnou říkankou.

Cena na pololetí (do poloviny února):  2000,-Kč za dítě

Kontakt: info@skolazari.cz