Výuka probíhá následovně:

Každý den má tematický hlavní blok:
Pondělí – hlavní blok: výtvarná výchova, hudební výchova, etická výchova a skutečná práce
Úterý – hlavní blok:český jazyk
Středa – hlavní blok: anglický jazyk
Čtvrtek – hlavní blok: matematika
Pátek – hlavní blok: kosmická výchova

Každý den má následující strukturu:
Od 8:30 hlavní elipsa
(hlavní tematický blok) Zde se pracuje s výukovou pomůckou – dítě pochopí nové učivo na základě vlastní zkušenosti.
Od 9:30 samostatná práce
Žáci sami pracují na výukových kartách, které si sami vyberou v kartotéce podle toho, co se právě učí. Poté si práci sami zkontrolují a sami zhodnotí, zda danému tématu již rozumí, nebo je třeba ještě opakování. Pokud si myslí, že již učivo zvládli, poprosí učitele o kontrolní test. Pokud test dopadne dobře, mohou se věnovat jinému tématu.
Od 11:00 společná práce
V tuto dobu pracujeme společně u velkého stolu. Malujeme, děláme keramiku, hrajeme na flétnu, zpíváme atd.
Od 12:00 oběd
Od 12:30 závěrečná elipsa
Spolu s učitelem se vracíme k dnešní práci, zopakujeme si, co víme z hlavní elipsy. Hodnotíme, co se povedlo, co bylo pro nás obtížné atd.
Kdo nestihl svůj denní plán, rozhodne se, zda práci dodělá doma, nebo si ji nechá na zítra. Od učitele dostane zpětnou vazbu. (Např.: „Té práce jsi dnes udělal opravdu hodně, zřejmě jsi to nestihl, protože sis toho na dnešek moc naplánoval. Vůbec nevadí, když si zbytek práce doděláš zítra při samostatné práci.“ Nebo:  „Dnes jsi moc nepracoval, proto jsi to nestihl. Bylo by dobré mít to dodělané do ranní elipsy, abys nebyl pozadu.“)
Děti si po poradě s učitelem naplánují práci na zítřejší den. Takto se každé dítě podílí na utváření svého osobního individuálního studijního plánu. Cílem žáka tak není získat hezkou známku, ale naučit se probíranou látku.