Filozofií naší školky je, „netlačit“ dítě do určitého vzdělávacího systému, ale naopak přizpůsobit vzdělávací systém konkrétnímu dítěti. Jako nejdůležitější věc považujeme, aby si dítě uchovalo svou radost a chuť do života. Naše metody jsou individuální, i když velkou částí se necháváme inspirovat Montessori pedagogikou. Každé dítě má přirozenou vnitřní potřebu učit se, zkoumat, objevovat… Instinktivně ví, co a kdy potřebuje.Samo  si volí, na čem, kdy a s kým bude pracovat. Vybírá si z připravených pomůcek ty, které naplňují jeho aktuální potřebu a zájem. Součástí toho je přijetí zodpovědnosti. Dítě poznává nejen šíři možností, ale i hranice svých dovedností a rozumu, věcí, času a hranice, které kladou rodiče a učitelé. Na práci má prostor, učitel ani ostatní děti ho neruší. Pomůcky mají svůj účel a své místo, kam se vrací, aby si je mohl vzít někdo další. Svoboda jde ruku v ruce s respektováním vlastních sil, druhých lidí a pravidel.

Přírodu, vědu a zákony života dětem s citem a něhou představují skřítci. Například skřítčí tetička Češtinka dětem vypráví o tom, jak moc je fajn umět číst a psát, čte jim pohádky, příběhy s poselstvím, seznamuje je s písmenky atd.