Naší snahou je vést děti ke skutečné práci a vážit si lidské práce. Skřítci i většina výukových pomůcek jsou ručně vyráběné originály. Především se snažíme vychovávat z dětí osobnosti, kterým není lhostejný život kolem nás. Ve školce separujeme odpad, velkou část odpadu sami „recyklujeme“ při každodenních dílničkách. Vedeme děti  lásce k planetě, k přírodě ke zvířatům… Jsme  členy ekologické sítě MŠ Mrkvička, již 5 let jsme s dětmi hrdým sponzorem zebry bezhřívé Kory. Náš celý tým se neustále vzdělává a  získané vědomosti zapojuje do výuky.

Učíme: všemi smysly, vlastním tempem a způsobem, spontánně od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého ke složitému, poznávat svět s jeho přírodními zákonitostmi, přemýšlet v souvislostech, samostatnosti, nezávislosti, vnitřní pevnosti, svobodě a respektu.

Rozvíjíme: osobnost dítěte, tvořivost dítěte, úctu k sobě, k druhým i okolnímu světu

Nabízíme ve školce: skřítky v rolích dětských průvodců světem poznání, připravené podnětné prostředí, individuální láskyplný a respektující přístup, logopedickou prevenci formou her, písničky, básničky, jógu, základy matematiky, českého jazyka, zeměpisu, přírodopisu, divadlo, tvůrčí dílničky, keramiku. Ctíme lidové zvyky a tradice, nevedeme děti k soupeření, ale podporujeme v nich vzájemnou spolupráci.

Pokud chcete zjistit, zda jsme to pravé pro Vás a Vaše dítě, neváhejte si domluvit osobní prohlídku školky – osobní dojem je určitě více, než tisíce slov.