Vlastně je úplně jedno co s dětmi děláme, když s nimi prožíváme skutečné okamžiky. Žijeme tady a teď .Děti nesoudíme – nehodnotíme.

Jsme registrovaná školka, a tak plníme RVP, aby se děti „správně rozvíjely“ ve všech oblastech :). Ale na prvním místě  máme děti
a až poté „všechny ty papíry“. Je pro nás velice důležitý řád, ale hlavně řád vnitřní. Dospěly jsme do bodu, kdy je pro nás důležitější vzdělávat se osobnostně než profesně.

Rozvíjíme: osobnost dítěte, tvořivost dítěte, úctu k sobě, k druhým i okolnímu světu

Nabízíme ve školce: skřítky v rolích dětských průvodců světem poznání, připravené podnětné prostředí, individuální láskyplný a respektující přístup, logopedickou prevenci formou her, písničky, básničky, jógu, základy matematiky, českého jazyka, zeměpisu, přírodopisu, divadlo, tvůrčí dílničky, keramiku. Ctíme lidové zvyky – tradice, nevedeme děti k soupeření, ale podporujeme v nich vzájemnou spolupráci.

Pokud chcete zjistit, zda jsme to pravé pro Vás a Vaše dítě, neváhejte si domluvit osobní prohlídku školky – osobní dojem je určitě více, než tisíce slov.