Vlastně je úplně jedno co s dětmi děláme, když s nimi prožíváme skutečné okamžiky. Žijeme tady a teď .Děti nesoudíme – nehodnotíme.

Jsme registrovaná školka, a tak plníme RVP, aby se děti „správně rozvíjely“ ve všech oblastech :). Ale na prvním místě  máme děti
a až poté „všechny ty papíry“. Je pro nás velice důležitý řád, ale hlavně richard mille fakes řád vnitřní. Dospěly jsme do bodu, kdy je pro nás důležitější vzdělávat se osobnostně než profesně.

Rozvíjíme: osobnost dítěte, tvořivost dítěte, úctu k sobě, k druhým i okolnímu světu

Nabízíme ve školce: skřítky v rolích dětských průvodců světem poznání, připravené podnětné prostředí, individuální láskyplný a respektující přístup, logopedickou prevenci formou her, písničky, básničky magneto colors, jógu, základy matematiky, českého jazyka, zeměpisu, přírodopisu, divadlo, tvůrčí dílničky, keramiku. Ctíme lidové zvyky – tradice, nevedeme děti k soupeření, ale podporujeme v nich vzájemnou spolupráci.

Pokud chcete zjistit, zda jsme to pravé pro Vás a Vaše dítě, neváhejte si domluvit osobní prohlídku školky – osobní dojem je určitě více, než tisíce slov.