Školné školy-Svět má logiku

 Měsíční  školné  činí 4 000,- Kč.imitation rolex submariner

K této ceně je třeba započítat stravu, která činí 1 400,- Kč/měsíc/dítě a v případě družiny ještě 1000,- Kč/měsíc

Číslo účtu 43-3726230247/0100 Komerční banka a.s. do zprávy pro příjemce je potřeba uvést Jméno a příjmení dítěte a Svět má logiku

Školné se hradí vždy do 15. dne daného měsíce. Školné se hradí i v případě nemoci dítěte či jiné nepřítomnosti.

Informace k platbám: monika(tečka)lukaskova (zavináč) skolazari (tečka) cz

match the high hopes and needs out of people in all mankind relates to the hunt for cheap replica-watch. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one’s old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap www.replicamontblancwatch.com. rolex fake rolex kermit achieves a wonderful balance of straight line and camber line which are arduous in structure.